Garantie

Beddelicious Euphoria Garantiebewijs

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Beddelicious product. Beddelicious producten zijn zo ontworpen dat u niet alleen beter slaapt maar u zich ook beter voelt.

BEDDELICIOUS®| SLEEP GOOD FEEL GOOD |

Omruilgarantie

U heeft op de matrassen Euphoria M100, M200 en M300 30 dagen omruilgarantie. Mocht de matras na 30 dagen toch niet helemaal bevallen dan wordt de kern van de matras vervangen voor een andere hardheid.

Op de boxspring B2000 heeft u 6 maanden omruilgarantie. Mocht de boxspring niet naar wens zijn, kan deze opnieuw worden ingesteld.

Instelgarantie

Als u een Euphoria M400 of M500 matras heeft gekocht en u ligt niet helemaal comfortabel of er is iets in uw omstandigheden gewijzigd (bijvoorbeeld door een zwangerschap) dan kan uw Beddelicious dealer éénmaal gratis uw matras opnieuw instellen.

Algemene garantiebepalingen

De bepalingen gelden uitsluitend indien gesproken kan worden van normaal gebruik. De garantie zijn alleen van toepassing indien u de Beddelicious producten bij een erkend Beddelicious verkooppunt heeft gekocht. Alleen de oorspronkelijke koper kan gebruik maken van het recht op garantie. Bij vastgestelde materiaal- en/of constructiefouten zijn de volgende bepalingen van kracht:

Beddelicious Matrassen & Boxsprings

Binnen 2 jaar komen de kosten van de reparatie respectievelijk vervanging volledig voor onze rekening. In deze periode herstellen wij alle beschadigingen die terug te voeren zijn op materiaal- of fabricagefouten, gratis d.m.v. reparatie of een omruilgarantie. Na 2 jaar geldt het afschrijvingsprincipe volgens de volgende tabel.

Tussenkomst onder garantie Kosten ten laste van de koper
1ste jaar 0%
2de jaar 0%
3de jaar 30%
4de jaar 40%
5de jaar 50%
6de jaar 60%
7de jaar 70%
8ste jaar 80%
9de jaar 90%
10de jaar 100%

Dit alles uitgaande van de originele aankoopwaarde van het eerste product. In geval van Beddelicious topmatrassen geldt een volledige garantieperiode van 2 jaar. Na deze periode vervalt iedere aanspraak op garantie.

Op elektronische motoren en overige elektronische onderdelen (met uitzondering van batterijen) van de matras wordt standaard 2 jaar volledige garantie gegeven. Na deze periode vervalt iedere aanspraak op garantie.

Beddelicious bedbodems

Wij geven op alle bodems standaard 25 jaar garantie op veer- en framebreuk. Op elektronische motoren en overige elektronische onderdelen (met uitzondering van batterijen) wordt standaard 2 jaar volledige garantie gegeven. Na deze periode vervalt iedere aanspraak op garantie.

Beddelicious ledikanten en accessoires De standaard garantietermijn in het geval van ledikanten en accessoires is 5 jaar. Na deze periode vervalt iedere aanspraak op garantie.

De koper is verantwoordelijk voor de transport- en montagekosten. Door een beroep te doen op de garantie wordt de lopende garantieperiode niet onderbroken en er begint ook geen nieuwe  garantieperiode.

De Beddelicious producten omvatten uitsluiten hoogwaardige producten, waarvan u met het juiste gebruik jarenlang plezier zult hebben. De hiernaast staande tips helpen u hierbij.

 

Ligplekvorming

Een nieuw (top)matras moet worden 'ingelegen'. Het materiaal moet zich nog gaan vormen naar het lichaam, hierdoor kan een lichte afdruk van het lichaam ontstaan. Dit is inherent aan het product; er is hierbij sprake van een normale zetting van de afdeklagen.

Beddelicious matrassen en topmatrassen kennen na 1 jaar gebruik een plaatselijk hoogteverlies tot 1,5 cm en is een normaal verschijnsel. Dit valt buiten de garantie. 
Na 5 jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies van 2,0 cm een normaal verschijnsel. Klachten met een ligplekvorming van minder dan 2,0 cm vallen niet onder de garantie.

Matrassen en topmatrassen kennen in het geval van een afwijking in nominale lengte, breedte of hoogte een tolerantie van +1 of - 1 cm. Afwijkingen binnen deze tolerantie vallen niet onder de garantie. Deze methode is gebaseerd op de NEN-EN 1334 norm.

Gebruiks- en onderhoudsadvies:

  • Uw Beddelicious matras komt beter tot een goed comfort indien gecombineerd met een verende matrasdrager die goede ventilatiemogelijkheden heeft. Een te harde bodem doet zonder meer afbreuk aan het comfort.
  • Bij gebruik van de matras op een spiraal adviseren wij u een goed ventilerende matrasbeschermer toe te passen.
  • Een nieuwe matras is te vergelijken met een paar nieuwe schoenen. Nadat u ze heeft ingelopen, zitten ze pas echt comfortabel. Dit geldt eveneens voor de nieuwe Beddelicious matras. Alvorens u het optimale comfort ervaart, heeft deze ook een paar weken nodig om zich aan uw lichaam aan te passen. Door dit “inliggen” ontstaat een lichte afdruk van uw lichaamsvorm. Daarvoor hoeft u zich niet ongerust te maken, er is hier sprake van een normale zetting van de afdeklagen. De afdeklagen worden door normaal gebruik op gelijkmatige wijze gestabiliseerd.
  • Net als bijvoorbeeld een nieuwe auto kan uw nieuwe Beddelicious matras een specifieke geur verspreiden. Deze geur is absoluut ongevaarlijk en verdwijnt na enige tijd goed luchten. Lucht uw matras regelmatig, maar nooit in direct zonlicht.
  • Vouw uw matras nooit dubbel, dit kan ernstige schade aan het interieur veroorzaken.
  • Reinig uw matras regelmatig met een zachte borstel, maar niet kloppen of stofzuigen. Raadpleeg voor onderhoud van afneembare hoezen het wasvoorschrift.

Voorwaarden

Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Beddelicious garantievoorwaarden of zal een andere passende oplossing worden geboden. Indien een defect niet hersteld wordt kan het product vervangen worden door hetzelfde of door een gelijkwaardig product, of kan een passende vergoeding worden aangeboden. Beddelicious bepaalt uitsluitend of een fout hersteld wordt door vervanging, reparatie of vergoeding.

Productcombinaties met niet-Beddelicious producten kunnen, afhankelijk van de aard van de klacht, tot afwijzing of beperking van de garantie-aanspraak leiden.
Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van de originele factuur. De aanmelding dient te geschieden bij het Beddelicious verkooppunt bij wie het product oorspronkelijk werd aangeschaft, ook indien de koper inmiddels naar een ander land verhuisd is.