Rechten

Copyright Informatie

Het materiaal op deze site is beschermd door copyright. Ongeautoriseerd gebruik van materiaal op deze site is strikt verboden. Uitgezonderd aangegeven op deze website mag geen materiaal van deze website worden gekopieerd, verspreid, her-gepubliceerd, gereproduceerd of gedownload, gepresenteerd of overgedragen in welke vorm dan ook voor commercieel gebruik, zonder schriftelijke toestemming van Sleeptrade. U kunt materiaal van deze website allen kopiëren, printen of downloaden voor privé, niet commercieel gebruik Deze toestemming eindigt automatisch indien u de voorwaarden van gebruik met betrekking tot deze site overtreedt.

Handelsmerk Informatie

De merken, logo’s en service merken (handelsmerken) welke worden vertoond op deze website zijn geregistreerde en ongeregistreerde merken van Sleeptrade . Het is niet toegestaan een handelsmerk welke wordt vertoond op deze website zonder vooraf geschreven toestemming van Sleeptrade te gebruiken. In geval van overtreding en/of oneigenlijk gebruik heft Sleeptrade het recht om zonder mogelijkheid van afstel een wettelijke procedure te starten.

Elektronisch overgedragen informatie op deze website

Elke vorm van communicatie, anders dan je persoonlijke informatie, welke je overdraagt aar deze website via elektronische formulieren of mail, inclusief matraswijzers, vragen, opmerkingen en ideeën zijn het exclusieve eigendom van Sleeptrade . Dit wordt gezien als niet-vertrouwelijk en niet als eigendom en Sleeptrade kan dit voor ieder doel gebruiken zonder beperking of recht op compensatie.